को अन्तरिक्ष युद्ध - Rokid Air मा AR खेल अनुप्रयोगहरू

अन्तरिक्ष युद्ध - Rokid Air मा AR खेल अनुप्रयोगहरू

प्रकाशक:Rokid.inc
मिल्दो:एन्ड्रोइड मोबाइल

साइज:२८५.८० एम
श्रेणी:रोकिड एयर

रोकिड एयरमा राख्नुहोस् र खेलमा प्रवेश गर्नुहोस्।तपाईं इमर्सिभ रूपमा अन्तरिक्षमा आफ्नै विमान चलाउनुहुनेछ, शत्रु विरुद्ध लड्दै हुनुहुन्छ, उल्कापिण्डहरू पार गर्दै हुनुहुन्छ, र अन्तमा बिग बॉसलाई हराउनुहुन्छ।आफ्नो कौशल प्रयास गर्नुहोस् र अब ग्यालेक्सी को रक्षा गर्न लडाई!

अन्तरिक्ष युद्ध
अन्तरिक्ष युद्ध 2
अन्तरिक्ष युद्ध 3